Najlacnejšie PZP

najlacnejšie PZPHľadáte čo najefektívnejší a najrýchlejší spôsob získania zabezpečenia vášho vozidla, nech už ide o akýkoľvek typ? Gratulujeme vám. Práve ste ho našli na tejto stránke. Ak chcete najlacnejšie PZP auta, ktoré môže byť vaše už do niekoľkých sekúnd, a to keď si kliknete na vyznačené spojenie. Lebo práve Uzavripzp má najlacnejšie PZP. To vás presmeruje na stránku, ktorá vám bezplatne a nezáväzne odhalí tú najlepšiu a najvýhodnejšiu ponuku pre vás. Môžete sa však spoliehať na to, že tá najlacnejšia možnosť na trhu bude pokrývať dostatočné množstvo poistných udalostí? Áno môžete. Pretože každá poistná zmluva musí rešpektovať štátne nariadenia, týkajúce sa poistného krytia a jeho výšky. Aké poistné plnenie musí garantovať aj to najlacnejšie povinné zmluvné poistenie auta?

Zákon v tomto hovorí jasno. Každá poistná zmluva musí byť schopná pokryť škodové udalosti až v miliónoch eur. Konkrétne do 5 miliónov eur, a to aj v zahraničí, ak by vaše vozidlo spôsobilo ujmu na zdraví aj do 1 milióna eur pri škodách na majetku. Na prvý pohľad sa môže zdať, že tieto sumy sú premrštené a že najlacnejšie PZP také krytie nepotrebuje. Nie je to však pravda. Mnoho spoločností ponúka ešte vyššie krytie, pretože vedia, že škody sa môžu vyšplhať aj do vyšších hodnôt. Poistné udalosti nezahŕňajú len škody v hodnote niekoľkých desiatok alebo stoviek eur, ktoré by ste mohli spôsobiť pri nepozornom parkovaní atď. Ale už aj tá najlacnejšie PZP auta kryje veľké dopravné nehody, ktorú nemusia tvoriť len 2 strany, ale hneď niekoľko. Takýmto spôsobom naozaj nemusia škody činiť len tisíce eur, ale hneď státisíce, či milióny! Bez tohto zabezpečenia by ste všetky spôsobené škody museli hradiť z vlastného vrecka.

Najlacnejšie PZP si uzatvoríte cez internet

Najlacnejšie PZP môže byť vaše aj mimo pracovného času jednotlivých pobočiek poisťovní, a to ak si ho uzatvoríte online. Jedine tak totiž viete ušetriť hodiny času a skutočne až stovky eur. Pýtate sa, ako je to všetko možné? Veľmi jednoducho a vysvetlenie vám hneď poskytneme.

Predstavte si, že si vašu najvýhodnejšiu a najlepšiu ponuku chcete zistiť osobne. Na objektívny prieskum by ste mali prejsť väčšinu pobočiek poisťovní, najlepšie však všetky. Tento fakt odrádza každého, preto si povie, že si uzatvorí poistenie v najbližšej poisťovni a bude dúfať, že je najlacnejšie PZP. Je to pochopiteľné, veď chodenie po toľkých poisťovniach by bolo nielen únavné, ale vyžadovalo by si to niekoľko hodín času rozložených do niekoľkých dní. Pokiaľ ale pracujete, osobné stretnutie v pobočke je o to komplikovanejšie.

Zárukou najlacnejšieho PZP je online porovnanie, ktoré vám vie ušetriť až stovky eur. Napriek tomu, že jednotlivé ponuky musia mať rovnaké krytie, prípadne si ho dobrovoľne rozšíriť, sa môže výška poistného líšiť až v takých sumách. Ak vám nie je jedno, že platíte zbytočne veľa, tento príspevok nemusíte brať do úvahy. Vďaka online porovnaniu už najlacnejšie zákonné poistenie auta nepremeškáte. To vám totiž zobrazí prehľadne všetky vaše súčasné ponuky na najlacnejšie PZP.

Vaše možnosti pre najlacnejšie PZP na obrazovke do pár sekúnd

Zistenie ponúkŽiadne osobné návštevy alebo ponáhľanie sa do pobočiek jednotlivých poisťovní. V hocktorý deň a v hocakú hodinu si môžete nielen vaše možnosti zistiť, ale o niektorú aj požiadať. Online porovnanie PZP na získanie tej najlacnejšej, najlepšej a najvýhodnejšej ponuky nie je také obmedzené, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Po vpísaní technických parametrov vozidla a ich odoslaní sa do pár sekúnd dozviete o vašich ponukách. Zobrazia sa vám nielen tie výhodné, ale aj tie nevýhodné, aby ste mali s čím porovnávať.  Tie zároveň slúžia ako dôkaz toho, že nejde o podvod, ale že skutočne najlacnejšie povinné zmluvné poistenie, akú vám online porovnanie zobrazilo, je reálne.

Priamo zo zobrazených výsledkov aj môžete o niektorú ponuku požiadať a to klikom na ňu. Následne vypíšete údaje o vašej domácej a mailovej adrese. Okamžite vám bude na mail doručená správa s prílohami. Obsahovať bude návrh poistnej zmluvy, jej podmienky, údaje na zaplatenie poistného a dočasnú bielu kartu. Je zaručené, že cena poistného sa po odoslaní žiadosti nezmení, aj keby išlo o najlacnejšiu zákonnú poistku auta z online porovnania. Poistné vám odporúčame uhradiť čím skôr, nakoľko dočasná biela karta v maile platí len 30 dní. Po zaevidovaní platby vám poisťovňa zašle originál bielej aj zelenej karty na také obdobie, na aké ste túto povinnosť uzatvorili.

Vysoké sankcie ak nemáte povinné zmluvné poistenie

Za nerešpektovanie tohto zabezpečenia alebo za preukázanie sa neplatnými dokladmi hrozia vysoké pokuty. Preto zdôrazňujeme, že už aj tá najlacnejšie PZP, ktoré môže byť už za 40 eur ročne, vás môže uchrániť pred tisícovými pokutami. Biela a zelená karta sú doklady, ktoré musí nosiť každý vo vozidle, na ktoré sa vzťahujú. Pri neplatnosti bielej karty vám slovenské hliadky môžu udeliť aj niekoľko stovkovú pokutu. Podnet na tento skutok však môže dostať aj Obvodný úrad, ktorý vám aj 3 roky po tom môže udeliť 3 330 eurovú pokutu. Za hranicami je dôležité sa vedieť preukázať platnou zelenou kartou. Bez nej vám nepomôže ani to, že zákonná poistka auta, ktorú ste si uzatvorili, bola najlacnejšia. Niekde vás môžu pokutovať niekoľko tisícovými pokutami, inde vám zas môžu zhabať celé vozidlo.

Poistiť len auto cez najlacnejšie PZP?

PZP sa netýka len auta, ale aj iných motorových a nemotorových vozidiel, ktoré si môžete za čo najlacnejšie uzatvoriť online. Základným pravidlom je, že sa uzatvára na každý prostriedok, ktorý na svoju prevádzku potrebuje platný technický preukaz. Hlavne vozidlá, ktoré fungujú na vlastný pohon alebo sú motorovým strojom poháňané, môžu spôsobiť väčšie či menšie škody. Preto zákonnú poistku auta či iného prostriedku netreba podceňovať. Pri poistnej zmluve nehrá úlohu, či jazdíte často alebo menej často, či ide o historické alebo osobné auto. Poisťujú sa aj:

Teraz už viete, kde je najlacnejšie PZP dostupné a pre viac informácii o tomto produkte si prečítajte tento článok.